Du er her. #1 - Foreningswebsite > Aktiviteter > Jagttegnsundervisning

Underviser
Jørgem Westphael

Tlf: 4025 3897

Underviser
Ib Kammersgård
Tlf: 2041 9553

 
 

Hillerød Jagtforenings jagttegnskole 2019-2020

Kom og vær med på et af landets bedste jagttegnskurser. Vores elever har historisk en meget høj beståelsesprocent. Et jagttegnskursus sætter dig ikke bare i stand til at bestå jagtprøven, men giver også en indsigt i naturen og anvendelsen af denne.

Formål
At uddanne jægere og sætte disse i stand til at bestå jagttegnsprøven. Herunder give en grundig indføring i jagtens udøvelse, sikkerhed, sprog og traditioner.

Hvem kan tage jagttegn
Alle der min. fylder 16 år i 2020

Indhold
På kurset gennemgår vi alt der er nødvendigt for at bestå jagttegnsprøven. Dette omfatter bl.a.

  • Vildtkending
  • Vildtbiologi
  • Jagtlovgivning
  • Natur & Vildtpleje
  • Jagthunde
  • Våbenkendskab og sikkerhed
  • Jagtformer og jægerhåndværk 

 

Som en indlejret del af kurset, er det obligatoriske våbenkursus, der både omfatter teori og praksis. Den praktiske del foregår på skydebane, hvor der både trænes skydning til lerduer, sikkerhed og afstandsbedømmelse.

 

Hvor og hvornår
Undervisningen foregår normalt på Skovskolen i Nødebo, vi planlægger start onsdag d. 20. november 2019, men dette er ikke endeligt aftalt endnu. Herefter løber kurset frem til midten af april, hvor jagtprøverne begynder. I marts måned er vi på skydebanen, hvor der ud over skydning til lerduer, trænes sikkerhed og afstandsbedømmelse.

Tilmelding
Tilmelding foregår ved fremsendelse af E-mail til: jagttegn@hillerodjagtforening.dk indeholdende: Navn, Adresse, Tlf, E-mail samt CPR nr.

Pris og betaling
Kurset koster kr. 3.500 incl. undervisningsmaterialer. Derudover inkluderer betalingen deltagelse i den frivillige jagtprøve i april. Betalingen omfatter ikke patroner og lerduer ved den obligatoriske skyde undervisning. Dette beløber sig normalt til ca. 4-500 kr.

Betaling for kurset skal ske senest på første undervisningsdag ved bankoverførsel til: Jyske bank, reg nr. 5064 konto 1374801Du skal installere Adobe Flash for at se dette indhold.