Du er her. #1 - Foreningswebsite > Aktiviteter > Havjagt

edderfugl.jpg
Kutterjagt 

Bestyrelsen i Hillerød Jagtforening arbejder for at give jagtmuligheder til medlemmerne af foreningen. Jagten på søterritoriet er fri for alle med fast bopæl i Danmark. For at give medlemmerne af Hillerød Jagtforening mulighed for at dyrke havjagt vil foreningen, hvis der er tilslutning hertil, arranger 7 ture i efteråret og hen over vinteren.

Dato for havjagt:

Der er aftalt med Hundested og Frederiksværk Strandjagtsforening at vi har bedt om følgende dage:

21 oktober    AFLYST P.G.A. FOR FÅ TILMELDINGER

4 november AFLYST P.G.A. FOR FÅ TILMELDINGER

11 november forenings jagt, Søren Holkjær HJF.

2 december forenings jagt, Søren Holkjær HJF.

16 december 07:00 turleder Michaell Jørgensen HJF.

13 januar 07:00 turleder, Søren Holkjær HJF.

27 januar 07:00 turleder, Søren Holkjær HJF. 

Pris

450,- DKK pr person.

Indbetaling sker til HJF foreningens konto nr. i Arbejdernes Landsbank – 53580333964 -

med angivelse af navn og dato.

Forplejning:

Kun hvis der er mere end en båd booket 6 pax. Dog bydes der altid på morgenmad og kaffe.

Tilmelding:

Deltager antal skal oplyses mindst 21 dage inden turen af hensyn til planlægning af både.,

Gerne en forhånds tilkendegivelse før aktuelle dato..

Der betales ved tilmelding. Pengene kan ikke refunderes ved manglende deltagelse på havjagten

Vi skal bruge dit navn, mobil nr og email for eventuel aflysning.

Medbring:

Det eneste jægeren skal medbringe er godt humør, relevant haglgevær, hagl patroner evt. nr.3 hagl, jagttegn

Drikkelse og snack på turen

Vildt:

Der forventes hav jagt på skudstærke Edderfugle, men andet jagtbart kan forkomme.

Tilmelding:

 Hillerød jagtforening kontaktpersoner.

Søren Houlkær. TLF 2094 8316.

Mail: ms.holkjaer@youmail.dk

Michaell Jørgensen. TLF 3023 5462

Mail: mjinternetpost@gmail.com

VEJRLIG:

Aflysning grundet vejrlig eller andre indtrufne omstændigheder bliver givet til den person som står som turleder for den aktuelle tur. Senest KL 1900 aftenen førturen, der finder ikke betaling sted i sådanne tilfælde, hvorfor betalingen refunderes. Det er turlederens ansvar at give de tilmeldte besked om aflysningen.

 

Du skal installere Adobe Flash for at se dette indhold.